Swedish Svenska language


Download Swedish Language Pack

Installera svenskt språk i Abante cart
Instruktionerna nedan är skrivna för abantecart men tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även för andra versioner.

  • Logga in i din webbutiks admin
  • Gå till Extensions > Install Extension
  • Installera
  • Gå till System > Localisation > Languages och klicka på Redigera tecknet
  • Läsa in språkdata saknas English

   Other extensions by natani:

Single Installation License

$15.00

Single installation, is for use by single site or one copy of application using this extension

Extension is provided with 120 day support from author with free upgrades within this time frame

natani   

From Hong Kong
Member since Jun 01, 2014
Avg. Response Time 12 days, 6 hours, 10 minutes

   Viewed 48960 times

   Posted 0 comments

   Details

Extension ID: svenska
Extension Latest Version: 1.0.5
AbanteCart Version: 1.2+, 1.3+
Created: Apr 09, 2021
Last updated: Dec 21, 2021